"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΙΖΟΠΛΗΚΤΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Nα τα πούμε στο μπουρδέλο?


Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
Πάει κι αυτή η καψοχρονιά
Που πια τα είδαμ’ όλα
Και φάγαμε τη φόλα.

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
Μπαμπόγρια όμως, όχι νια,
Τι φρέσκο να σου φέρει
Τέτοιο ρεμπέτ-ασκέρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: