"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σύμφωνο συμβίωσης


Με ρώτησαν τι ήθελα να πω στον χθεσινό αφορισμό μου "Επιτέλους από αύριο στην Ελλάδα , δεν θα είσαι μόνον ότι δηλώσεις"


Ε λοιπόν: 


Παρακάμπτοντας τον Τσαρούχη, στην Ελλάδα δεν θα είσαι πλέον οτι δηλώσεις 

( αν π.χ. δήλωνες «άντρας», και το κέφι μου θα κάνω, κλπ...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: