"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔο-ΣΥΡΙΖΑίικο ΣΟΥΡΓΕΛΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Σουργελαράδων «πατριωτική» αλληλοϋποστήριξη

Γράφει ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ


Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα που προέκυψε, επειδή ο Βαγγέλας Μεϊμαράκης φέρεται να έδωσε γραμμή στους ευρωβουλευτές της Ν.Δ. να ψηφίσουν τον Δ. Παπαδημούλη ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 


Είτε το έκανε είτε όχι –διότι είναι ασαφές τι ακριβώς συνέβη–, η ευθύνη είναι των ευρωβουλευτών που τον ψήφισαν και κανενός Μεϊμαράκη, ο οποίος στο κάτω κάτω δεν είναι και τίποτε υπολογίσιμο


Το ζήτημα, αν υπάρχει, είναι αισθητικής φύσεως:  

Πώς ψηφίζεις έναν άνθρωπο σαν τον Παπαδημούλη, για τον λόγο και μόνο ότι είναι Ελληνας; 


Τι δηλαδή κι αν είναι Ελληνας, εφόσον πρόκειται για τέτοιο ερπετό;

 
Δεν είναι το μοναδικό δείγμα του είδους – κάθε άλλο. Τα ερπετά αφθονούν στην πολιτική και ευδοκιμούν σε κάθε παράταξη. Το ένα αναγνωρίζει το άλλο και αλληλοϋποστηρίζονται, γεγονός που εξηγεί, εν μέρει, γιατί τον ψήφισαν ορισμένοι από τη Ν.Δ.  


Από εκεί και πέρα, υπάρχει και η καθαρή, η ατόφια, η γνήσια χαζομάρα, που είναι...


 συστατικό απαραίτητο για να έχουμε την τάση της Χαζοδεξιάς, η οποία είτε από δολιότητα είτε από αφέλεια παραμένει μαγεμένη από την Αριστερά και έχει το όνειρο όταν μεγαλώσει να της μοιάσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια: