"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΗΦΗΝΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Ενας λαός μανιακών υποψηφίων Δημοσίων Υπαλλήλων!Τι σκέπτομαι όταν βλέπω αυτές τις εικόνες...

 
Να το πάρω από την αρχή:

 
Στις ελεύθερες οικονομίες με λελογισμένη κρατική παρέμβαση, θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση σε επίπεδο μικρών και πολύ μικρών οικονομικών μονάδων, ρυθμίζονται αποτελεσματικότερα με πρωτοβουλίες και ενέργειες των ίδιων των μονάδων.
 

Οι μονάδες πρέπει να είναι ευέλικτες, να προσαρμόζονται εύκολα και να παίρνουν αποφάσεις.
 

Π.χ. ένας μάγειρας που μετακινείται εποχικά σε περιοχές με μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες αμοιβές, ένας αγρότης με μικρές εκτάσεις που εργάζεται παράλληλα και ως μισθωτός ή αποκτά μία ακόμη δεξιότητα, ένας τορναδόρος που αποφασίζει να ανοίξει μηχανουργείο σε μία περιοχή όπου κρίνει πως υπάρχει ανάγκη κτλ.

 
Αυτή τη πρωτοβουλία, την θαυμαστή κινητικότητα και ευελιξία των ατόμων και των μικρών επιχειρήσεων, την απαρχή της εργατικότητας και της καινοτομίας, της ατομικής προόδου και προκοπής, όλα αυτά στην Ελλάδα τα έχουμε καταστρέψει.
 

Με ευθύνη ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων μεταπολιτευτικά, ο Έλληνας μετατράπηκε σε μανιακό υποψήφιο Δ.Υ.
 

Τίποτα άλλο.

Δύο γενιές έχουν καταστραφεί έτσι συμπαρασύροντας τα πάντα.
 

Άραγε...
 
 έρχεται και η τρίτη; 


Και ποιος θα την πληρώσει;


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: