"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (253/ΧΧΧΧ)

1807: Ο Γεώργιος Κάνινγκ, ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικής ανεξαρτησίας, γίνεται υπουργός Εξωτερικών στην Αγγλία. Προς τιμήν του δίδεται το όνομά του στην πλατεία Κάνιγγος.

1821: Η συμβατική ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης κατά των Τούρκων.

1884: Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το μεγαλύτερο θεραπευτήριο των Βαλκανίων, ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Η πρώτη εισαγωγή ασθενούς θα γίνει στις 13 Απριλίου.

1896: Εναρξη για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα.

1914: Ιδρύεται ο αθλητικός σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης
1833: Πεθαίνει ο Αδαμάντιος Κοραής

1917: Πεθαίνει ο συνθέτης του Ολυμπιακού Ύμνου Σπύρος Σαμάρας


2014: Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών. ο ερμηνευτής των πιο αισθαντικών τραγουδιών του Νέου Κύματος  Λάκης Παππάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: