"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Video από κινεζικό εργοστάσιο δείχνει πως ο αυτοματισμός ετοιμάζεται να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό
Η στρατιά από πορτοκαλί ρομπότ της εταρείας παράδοσης δεμάτων Shentong μπορεί να ταξινομήσει έως και 200.000 πακέτα την ημέρα, εντοπίζοντας τον προορισμό τους μέσω ενός κωδικού σάρωσης. 


Τα αποτελεσματικά ρομπότ-ταχυδρόμοι μπορούν να λειτουργούν συνεχώς καθώς είναι αυτοφορτιζόμενα, ενώ παράλληλα δεν διαπράττουν σχεδόν κανένα λάθος ταξινόμησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: