"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΞΕΦΤΙΛΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Καζάκιοι προδότες και καρανικοπατριώτες

Γράφει ο ΑΛΚΗΣ


Η πρότελευταία φορά που χαρακτηρίστηκε "προδότης" ένας Ευρωπαίος πολίτης, επειδή ήθελε να περάσει τα σύνορα της χώρας του για ζήσει σε μία άλλη, ήταν περίπου 28 χρόνια πριν.
 

Η τελευταία όμως ήταν μόλις προχθές, στην Ελλάδα.
 

Δείτε παρακάτω μία συγκινητική συλλογή από φωτογραφίες της ιστορίας του τείχους του Βερολίνου.
 

Βούρκωσα με τις φωτογραφίες δύο νεαρών οι οποίοι με λαχτάρα πηδάνε προς την ελευθερία, για να συλληφθούν όμως λίγο αργότερα από τους τύρρανους του καθεστώτος. 


Ο Καζάκος φυσικά θα έλεγε πως...
 έγινε καλή δουλειά.
 

Ποτέ ξανά τέτοια κατάρα στην Ευρώπη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: