"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΟΠΛΗΚΤΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Eρχεται νέο δημοψήφισμα έτσι για να γουστάρει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου - ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ!

Ναι , ο εξυνπνότερος λαός του κόσμου γουστάρει δημοψηφίσματα και οι εθνικοί του τσαρλατάνοι δεν του χαλάνε χατήρι. 

Δείτε το ψηφοδέλτιο με το  ερώτημα που θα θέσουν στον m@l@k@  λαό :Δεν υπάρχουν σχόλια: