"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Εν οίδα…


Δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο ο Άγγελος μετακίνησε το βράχο από την έξοδο στον τάφο του Κυρίου.
 


Δεν γνωρίζω ακριβώς ποιος, πού, πότε μετουσίωσε την άνοδο στους ουρανούς στο απόλυτο μεταφυσικό αφήγημα.
 


Γνωρίζω μόνο ότι ο Richard Dawkins και οι όμοιοι δεν θέλει να αποσαφηνίσει μεταφυσικές απορίες αλλά εγωιστικά να γίνει αυτός ο αρχιερέας σε μια νέα, άθρησκη πραγματικότητα.

 

Γνωρίζω ότι η μάνα μου το Χριστό φώναξε λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα και το αποκαλύπτω με συντριβή σε χιλιάδες μόνον επειδή το εξομολογούμαι ανώνυμα.

 

Γνωρίζω ότι τα άθρησκα αθύρματα θα κράξουν ότι αν είχε γεννηθεί πεντακόσια χιλιόμετρα ανατολικότερα θα φώναζε τον Μωάμεθ.
 


Αλλά και γνωρίζω με βεβαιότητα ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, περιβόητη αναπαραγωγός ανεκδότων για την Παναγία, δεν υπήρξε άνθρωπος καλύτερος από τη μάνα μου. 
 

Γνωρίζω ότι αν δεν υπάρχει Θεός, ναι, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, ανυπέρβλητε καταγραφέα των Αδελφών Καραμαζώφ, όλα επιτρέπονται.

 

Γι’ αυτό γνωρίζω ότι η θρησκεία υπήρξε πρωτίστως όχι η ύλη παραγωγής θεών αλλά η κόλλα για την αρχική συγκόλληση των κοινωνιών.Ότι αν η θρησκεία καταργηθεί, όπως το διατυπώνει ο Διονύσης Χαριτόπουλος, θα εκλείψει η φιλοσοφία για το λαό.

 


Έτσι γνωρίζω ότι η Πίστη κάνει τον άνθρωπο καλύτερο, ζητούμενο για κάθε δράση στην άθεη νεωτερική αυτοβοήθεια.
 


Αλλά πάνω απ’ όλα γνωρίζω ότιΣτον Επιτάφιο οι άνθρωποι δεν προσκυνούν το σκήνωμα ενός Ιουδαίου ξυλουργού αλλά... 

θρηνούν την πάγκοινη ανθρώπινη μοίρα, το ίδιο τους το ριζικό…
 


Φίλες και φίλοι, Καλή Ανάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια: