"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΟΠΛΗΚΤΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Οι τσαρλατάνοι που θα ξανάφερναν την 13η σύνταξη ζητούν από τους φαντάρους να επιστρέψουν το αστρονομικό ποσό των 4,20 ευρώ του δώρου Πάσχα που πήραν! - Γαργάρα η ξεφτίλα από τον ψεκασμένο "στρατάρχη"

Να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν ως δώρο Πάσχα ζητα η κυβέρνηση από τους στρατεύσιμους. 


Η απόφαση αφορά εκείνους που έως τώρα έχουν εισπράξει το ποσό των 4,20 ευρώ και καλούνται να το επιστρέψουν άμεσα στην υπηρεσία, όπως αναφέρει έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που έφθασε στα Γενικά Επιτελεία.


Οι στρατεύσιμοι σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, θεωρούνται...

δημόσιοι υπάλληλοι. 


Συνεπώς, επειδή τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχουν κοπεί για αυτούς, πρέπει να κοπούν και για τους φαντάρους.


 
Πηγή: iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: