"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"

Η εμπιστοσύνη του αφελούς είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο του ψεύτη. 
Stephen King,  Αμερικανός συγγραφέας 


Το ψέμα είναι το οξυγόνο της αναπνοής της κοινωνίας.
Maurice Chapelan, Γάλλος  δημοσιογράφος


Θέλεις την αλήθεια; Δεν μπορεί να χειριστείς την αλήθεια εσύ!
Aτάκα του Τζακ Νίκολσον στο φιλμ «Λίγοι καλοί άνδρες»

Δεν υπάρχουν σχόλια: