"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

Εξουσία χωρίς υπευθυνότητα: Το προνόμιο των πορνών σε όλες τις εποχές.
Rudyard Kipling,  Άγγλος συγγραφέας (Νόμπελ 1907)

Αριστερός: ένας λάτρης της εξουσίας, χωρίς εξουσία.
George Orwell,  Βρετανός συγγραφέας

Εθνικισμός είναι δίψα για εξουσία ενισχυμένη από αυταπάτες.
George Orwell,  Βρετανός συγγραφέαςΔεν υπάρχουν σχόλια: