"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΝΕΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Σώσε Κύριε τον (m@l@k@) λαό σου...

Του ΜΙΧΑΛΗ ΦΙΟΡΑΝΤΕ


Ο Έλλην ώς ατσούμπαλος 
–θεότρελος συνάμα– 
σέ κοροϊδεύει συνεχώς 
μέ προσευχές καί κλάμα. 
••• 
Δέν ξέρει κάν τήν δύναμη 
καί τήν θεότητά σου 
σέ απατάει συνεχώς 
κύπτοντας εμπροστά σου.
 ••• 
Ανάπτει τά κεράκια του 
σέ κάθε παρεκκλήσι 
–πολλές φορές μπερδεύεται 
ανάβοντας χασίσι. 
••• 
Πάει γιά τήν καταστροφή 
σώσιμο δέν υπάρχει 
γιατί στό μυαλουδάκι του 
η πονηρία άρχει. 
••• 
Είς τούς Αιώνες «συνετός» 
τά ίδια κάνει πάντα 
γιατί η επανάληψη 
είναι μιά φάλτσα μπάντα. 
••• 
Μπουζούκια καί ακορντεόν 
βάλε καί μπαγλαμάδες 
βάλε καί τό βιολάκι του 
κι ακόμα… μαντινάδες. 
(…) 
Ο Τούρκος τόν δασκάλεψε 
στό νά μήν έχει μπέσα 
καί τού ’πε τήν πατρίδα του 
νά βλέπει ώς μετρέσα. 
••• 
Ο Έλληνας τόν επίστεψε 
καί μές στούς αμανέδες 
έγινε ο αλλόφρονας 
μέ σούρα στούς τεκέδες. 
••• 
Αγνώριστος καί «μπεσαλής» 
ήθελε νά πιστεύει 
πώς είναι τού Πολιτισμού 
έστω κι άν «αγριεύει». 
••• 
Έτσι πού τά κατάφερε 
έγινε ένας βλάκας
πού πότε λύνει Άλγεβρες 
κι άλλοτε γιός τής πλάκας. 
(…) 
Τί νά ειπώ γιά τήν φυλή
 έθνους περιουσίου 
πού γίνεται απατεών 
κι άλλοτε παίς Οσίου. 
••• 
Θεέ καί Κύριε Υμών 
Σκοπίων και ασκόπων 
δίδαξε τόν πιστότατο 
μετά μυαλού καί κόπων, 
••• 
νά φτιάξει άλλον εαυτό 
καί κάπως νά σού μοιάσει 
νά κάνει λίγα θαύματα 
καί κάπως νά δοξάσει, 
••• 
τήν Χώρα πού τόν γέννησε 
–χωρίς νά δώσει προίκα– 
καί νά μειώσει ο τρελός 
τούς δρόμους απ’ τά «σύκα». 
••• 
Καί πρόσεξε, θεούλη μου 
εάν δέν τόνε σώσεις 
στό τέλος τόν πικρόχολο 
ΕΣΥ θά μετανιώσεις. 

……………………………………… 

Αυτόν τόν Λαό δέν τόν ξέρω, αλλά...


 από αφηγήσεις σοφών καί βουρλισμένων, πήρα μιάν ιδέα πώς έχουμε κοινή καταγωγή. Λέω…


ΠΑΡΟΝ 24/2/2019


Δεν υπάρχουν σχόλια: