"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Oμιλία του καθηγητή Νίκου Οικονομίδη με θέμα «Το καινούργιο επιχειρησιακό μοντέλο της Ψηφιακής Εποχής»

Ο ΣΑΚΑ και το Stanford Club of Greece σας προσκαλούν την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στις 19:30 στο θέατρο Χωρέμη, του Μπενακείου Διδακτηρίου του campus του Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15.


Στην ομιλία του Νίκου Οικονομίδη ‘73, Καθηγητή στο Stern School of Business, New York University,


Με θέμα «Το καινούργιο επιχειρησιακό μοντέλο της Ψηφιακής Εποχής»


Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου είναι «πλατφόρμες» που συνδέουν δυο πλευρές της αγοράς (π.χ. οδηγούς και πελάτες στην Uber, διαμερίσματα και πελάτες στην Airbnb). Αναλύονται οι λόγοι που φέρνουν τεράστια κερδοφορία σε τέτοιες επιχειρήσεις, πώς μπορούν να αναπτύξουν μεγάλη κλίμακα γρήγορα, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές στην οικειοποίηση και χρήση προσωπικών δεδομένων.


Θα συντονίσει ο Αρίστος Δοξιάδης .

Presentation by Prof. Nicholas Economides at Athens College at 730pm on June 7 on “The new business model of the digital age.” 

Moderator: Aristos Doxiades.


www.stern.nyu.edu/networks/

Δεν υπάρχουν σχόλια: