"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 25 συνεχομενα Χριστούγεννα μιας οικογένειας μέσα σε λίγα δευτερόλεπρα όπως τα κινηματογραφούσε κάθε χρόνο ο παρερ-φαμίλιας - Συγκινεί και προβληματίζει...O πατέρας κάθε χρόνο την νύχτα των Χριστουγέννων  κινηματογραφούσε τα μέλη της  οικογένειάς του στο ίδιο πάντα σημείο. Στη σκάλα του σπιτιού καθώς την κατέβαιναν. Το συγκινητικό αποτέλεσμα το βλέπετε στο αναρτηθεν video. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: