"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Εκδήλωση παρουσίασης μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στην Κόρινθο»

Την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο.


Τα προγράμματα διακρίνονται για τον διεπιστημονικό τους χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις από τα πεδία της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής οικονομίας, της δημόσιας διακυβέρνησης, του risk management, των κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στη Μεσόγειο και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και έχουν οργανωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των φοιτητών.


Η παρουσίαση απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους που αναζητούν μεταπτυχιακό για τη συνέχιση των σπουδών τους και ενίσχυση του βιογραφικού τους, σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επαγγελματικές τους προοπτικές και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το Τμήμα και τα γνωστικά του αντικείμενα.


Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα σπουδών, να γνωρίσουν τους καθηγητές και υπεύθυνους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται.


Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.  

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:


18:00-18:30: Προσέλευση συμμετεχόντων – Υποδοχή
18:30-18:45: Χαιρετισμός Προέδρου, Καθηγητή Παντελή Σκλιά
18:45-19:30: Παρουσίαση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
2. ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
3. ΠΜΣ «Mediterranean Studies»
4. ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
5. ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

19:30-20:00: Ερωτήσεις για τα ΠΜΣ – Συζήτηση με τους καθηγητές


Πληροφορίες εκδήλωσης:
 
Ημερομηνία διεξαγωγής:
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, ώρα 18:00.

Χώρος εκδήλωσης:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 1ος όροφος, Αίθ. 1

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2741040040
E-mail: pedis@uop.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: