"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΣΜΟΣ: Δείτε τις (πολύ καλές) αμοιβές για 10… τρελά επαγγέλματα

Κάθε γονιός έχει ως όνειρο για το παιδί του να γίνει γιατρός ή δικηγόρος, καθώς πρόκειται για δύο δουλειές με εγγυημένο καλό εισόδημα.


Ωστόσο δεν είναι οι μοναδικές, καθώς υπάρχουν ουκ ολίγα περίεργα επαγγέλματα που μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά χρήματα…


Ιδού 10 από αυτές…


1. Δοκιμαστής sex toys (30-50.000$ το χρόνο)


2. Δοκιμαστής χαρτομάντηλων (52.000 $ το χρόνο)


3. Δοκιμαστής φαγητού για ζώα (40.000$ το χρόνο)


4. Δοκιμαστής κρεβατιών (25-40.000$ το χρόνο)


5. Δύτης για χαμένα μπαλάκια του γκολφ (30-100.000$ το χρόνο)6. Δοκιμαστής περίεργων φαγητών (300.0000$ το χρόνο)


7. Δοκιμαστής τσουλήθρας (40.000$ το χρόνο)


8. Επιθεωρητής υπονόμων (40-70.000$ το χρόνο)


9. Επιθεωρητής αποδοτικότητας προϊόντων προσώπου (30-40.000$)


10. Γυμνό μοντέλο (100-200$ την ώρα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: