"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΠΛΗΚΤΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Επείγουσα ενημέρωση χρειάστηκε το λογισμικό του Φώτη ΚουβέληΠιο φιλικά για τον ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να «τρέχει» στο εξής ο Φώτης Κουβέλης έπειτα από την εγκατάσταση των ανανεωμένων προγραμμάτων διαχείρησης εκλογικής μνήμης που εγκαταστάθηκαν στον σκληρό δίσκο του.


Το λογισμικό Κουβέλης 2.0 χρησιμοποιεί εντελώς καινούριο λειτουργικό που καταργεί τελείως την βάση δεδομένων DIMAR και τρέχει πλέον σε μια καινούρια πλατφόρμα.


Η ενημέρωση κρίθηκε απαραίτητη καθώς τα προγράμματα που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα ο Φώτης Κουβέλης ήταν πλέον ξεπερασμένα και του δημιουργούσαν προβλήματα καθώς αυτά που έλεγε τη μια μέρα τα αναιρούσε την επόμενη.


Ωστόσο οι προγραμματιστές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν μερικά προβλήματα διαχείρισης της μνήμης τα οποία σύντομα θα διορθωθούν με την κυκλοφορία ενός νεότερου update στον επόμενο ανασχηματισμό.


(Σημείωση: Το κείμενο αυτό και η φωτογραφία που το συνοδεύει, αποτελούν προϊόν επινόησης με στόχο τη σάτιρα και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Καταναλώστε τα υπεύθυνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: