"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΗΦΗΝΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Μπουρδέλου νοσταλγίαΗ Ελλάδα που χάθηκε (για πάντα;).
 

Η Ελλάδα που καλοπερνάγαμε με δανεικά και ξένο χρήμα.
 

Η Ελλάδα που νοσταλγούμε και, για αυτό, ψηφίσαμε Αλέκση και είπαμε ΟΧΙ στις κουφάλες τους Ευρωπαίους.
 

Για έναν καφέ στο Empire State Building με διακοποδάνειο ρε φίλε!
 

Για...

 ένα καταναλωτικό και μια υπερχρεωμένη πιστωτική, που σου έρχεται χωρίς να τη ζητήσεις!
 

Για αυτά ζούσε ο Έλληνας ... Και οι κουφάλες οι Ευρωπαίου του τα στερήσανε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: