"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΗΦΗΝΟΞΕΦΤΙΛΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Σ' αυτό το φέρετρο...

Του ΘΑΝΟΥ ΤΖΗΜΕΡΟΥ


"Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα".
1943 - Άγγελος Σικελιανός, στην κηδεία του Κωστή Παλαμά."Σ΄ αυτό το φέρετρο πατάει η Ελλάδα"
2018 - συνδικαλιστής μπεγλεριανός, στην κηδεία... του ήθους, όπως το ξέραμε κάποτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: