"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΗΦΗΝΟΞΕΦΤΙΛΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Το καλύτερο μπεγλέρη είναι στου κηφήνα κατσαπλιά το χέρι...Έτσι όπως το κόβω το παλικάρι είναι ΔΕΗτζής συνδικαΛΗΣΤΗΣ με 20 χρόνια προϋπηρεσία τουλάχιστον.
 

Άρα ένα 3χίλιαρο το μήνα καθαρά το τσεπώνει αβάδιστα. Και είμαι και συντηρητικός στους υπολογισμούς μου.
 

Όλα δε αυτά τα 20 χρόνια το μόνο πράγμα που έμαθε να κάνει είναι να παίζει το μπεγλέρι του, ενώ ταυτόχρονα αερίζει ή ξύνει ... ξέρετε τι ... Απαιτητική συνδυαστική εργασία που έχει τελειοποιήσει.
 

Σχεδόν μηχανικά λοιπόν, όποτε βλέπει σκαλοπάτι ή κάτι σαν σκαλοπάτι απλώνει το ποδάρι του, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις να επιδοθεί όρθιος στη συνδυαστική του εργασία.
 

Εδώ έτυχε αντί για σκαλοπάτι να έχουμε να κάνουμε με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.  


Λεπτομέρειες! Άλλωστε...


 η εργασία δεν μπορεί να περιμένει.
 

Κορυφαίο και το μπροστινό δίδυμο εργατοπατέρων που αποδεικνύει ότι τελικά όλοι αυτοί για μια σέλφι κατέβηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: