"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (7/3/ΧΧΧΧ)

961: Ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθερώνει το Ηράκλειο της Κρήτης από τους Άραβες.


1933: Ο Τσαρλς Ντάροου παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το παιγνίδι «Monopoly».


1948: Επίσημη ενσωμάτωση των Δωδεκανησων στην Ελλάδα.


1934: Γεννιέται ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός


322 π.Χ: Πεθαίνει ο αρχαίος έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης


1999: Πεθαίνει ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, αμερικανός σκηνοθέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: