"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (12/3/ΧΧΧΧ)

1947: Ο αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το δόγμα του (Δόγμα Τρούμαν) για την καταπολέμηση του κομουνισμού. Για την Ελλάδα αυτό είχε ως συνέπεια την αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων και την ένταξη της χώρας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής.Η έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας είναι πτο των πυλών.

1951: Ο κόμικ ήρωας Ντένις ο Τρομερός κάνει την πρώτη εμφάνισή του στις εφημερίδες.

1969: Παρθενική πτήση για το επιβατικό υπερηχητικό αεροπλάνο Concord

1994: Η πρώτη γυναίκα ιερέας χειροτονείται στην Αγγλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: