"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (1/3/ΧΧΧΧ)

1947: Έναρξη εργασιών για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . 

1952: Ο Νίκος Μπελογιάννης καταδικάζεται σε θάνατο.

1983: Η Swatch κυκλοφορεί την πρώτη συλλογή της η οποία περιλάμβανε 12 ρολόγια.

1959: Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα.

1810: Γεννιέται ο γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας Φρεντερίκ Σοπέν

1842: Γεννιέται ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης

2004: Πεθαίνει ο κύπριος ποιητής Κώστας Μόντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: