"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (15/3/ΧΧΧΧ)

1892: Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ.

1905: Οι επαναστάτες στην Κρήτη κηρύσσουν την ένωση της νήσου με την Ελλάδα.

1926: Ο δικτάτωρ Θεόδωρος Πάγκαλος εκλέγεται  χωρίς αντίπαλο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.


1884: Γεννιεται ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός1975: Πεθαίνει ο  Αριστοτέλης Ωνάσης

2006: Πεθαίνει ο πολιτικός Γεώργιος Ράλλης, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: