"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Τα σκουλήκια θα γυρίσουν"

FINANCIAL TIMES

Θα μπορούσε να είναι το προϊόν της φαντασίας του πιο κακού ήρωα σε φιλμ του Μποντ: το Stuxnet, ένα νέο σκουλήκι του υπολογιστή, ελίχθηκε και χώθηκε σε λογισμικά προγράμματα παγκοσμίως.

Πόσοι υπολογιστές έχουν προσβληθεί, δεν είναι σαφές. Επειτα από ένα χρόνο ερευνών, οι ειδικοί ασφαλείας δεν έχουν ακόμα καταφέρει να λύσουν τα μυστήριά του. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, το Stuxnet δεν επιτίθεται στους υπολογιστές όπου διεισδύει αλλά τους χρησιμοποιεί ως βάση, από την οποία εξαπολύει επίθεση στο λογισμικό της Ζίμενς που ελέγχει τα βιομηχανικά λειτουργικά συστήματα. 

Από τη στιγμή που θα πάρει τον έλεγχο, το σκουλήκι μπορεί να υπονομεύσει μέσω του δικτύου του κομπιούτερ από ενεργειακούς σταθμούς και αγωγούς μέχρι οικονομικές συναλλαγές και δορυφόρους. Τα προηγμένα κράτη από καιρό ανησυχούν για την πιθανότητα κυβερνοπολέμου. Ο μυστηριώδης Stuxnet μπορεί να είναι μια εκδήλωσή του. Το γεγονός ότι είναι εξόχως εξελιγμένος και γνωρίζει σε βάθος τα υπό στόχευση συστήματα παραπέμπει σε κρατικό χρηματοδότη.  

Το ότι 60% των υπολογιστών που προσβλήθηκαν βρίσκονται στο Ιράν τροφοδοτεί τον ισχυρισμό πως η επίθεση στρέφεται κατά του πυρηνικού του προγράμματος. Προσβλήθηκαν όμως υπολογιστές και σε Ινδία και Ινδονησία. 

Η αβεβαιότητα είναι που κάνει τον Stuxnet τόσο τρομακτικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά όχι τι μπορεί να κάνει, ποιος είναι ο στόχος του ή και πώς ακριβώς δουλεύει. Στις ταινίες του Μποντ ο κακός αποκαλύπτει κάποτε τις προθέσεις του: να κυριαρχήσει στον κόσμο. Μακάρι να ήταν και ο Stuxnet τόσο ξεκάθαρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: