"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: ΦΑΚΕΛ(ΑΚΙ)Ο-κουκούλωστα!


Για να καταγγείλεις το φακελάκι που σου ζήτησε γιατρός, πρέπει πρώτα να δώσεις το φακελάκι που σου ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος. 

Η περί δικαιοσύνης αντίληψη είναι ενιαία σ΄ αυτή τη χώρα. Υποτίθεται για να αποτρέψει την άσκοπη προσφυγή στη Δικαιοσύνη βάζει εμπόδια, χρηματικής φύσεως

Θα μου πεις "η εξέταση κάθε προσφυγής απαιτεί χρόνο. Τι θα γίνει εάν ο Ι.Σ. δέχεται σωρεία καταγγελιών; Τι θα γίνει αν τα δικαστήρια δέχονται χιλιάδες μηνύσεις για ψύλλου πήδημα;"

Οι τρόποι που αποτρέπουν την ψευδή ή ανυπόστατη καταγγελία έχουν ανακαλυφθεί στον πολιτισμένο κόσμο και δεν είναι να πληρώνει ο καταγγέλλων.  

Είναι ο σοβαρός προδικαστικός έλεγχος ώστε να φτάνουν στο ακροατήριο μόνον οι εμπεριστατωμένες καταγγελίες, η σοβαρή και άμεση απονομή Δικαιοσύνης και η χρηματική ποινή που θα καταλογίζεται ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, αφού χάσει την υπόθεση, στον αβασίμως καταγγέλλοντα, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.  

Εμείς βρήκαμε ευκολότερο τρόπο: 


Να αποτρέπουμε τους πολίτες από το να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη υποχρεώνοντάς τους σε εκ των προτέρων πληρωμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: